„Najważniejszą rzeczą podczas piercingu –jest BEZPIECZEŃSTWO!”

Salon tatuażu i kolczykowania ciała Body Extreme 

Zaczyna się ono już na progu studia gdzie w miłej i przyjaznej atmosferze piercer wprowadza w szczegóły każdego zabiegu, tłumacząc dokładnie wszystkie aspekty związane z procedurami, ryzykiem oraz późniejszą pielęgnacją kolczyków.

Specjalnie przygotowane i wydzielone pomieszczenie zabiegowe zostało tak przystosowane, aby w sposób optymalny wprowadzić najsurowsze standardy sanitarne.

Podczas samego zabiegu korzystamy wyłącznie z najwyższej jakości tytanowej biżuterii, oraz sprawdzonego jednorazowego sprzętu, każdy kolczyk oraz instrument chirurgiczny z którego korzystamy został uprzednio wysterylizowany w procesie autoklawowania.

Najsurowsze standardy procedur dają nam 100 % pewności, iż każdy zabieg piercingu pozbawiony jest jakiegokolwiek ryzyka.

Oferowane przez nasze Wrocławskie studio tatuażu zabiegi piercingu są wykonywane przez doświadczonego specjalistę z ponad 15 letnim stażem, który swoją wiedzę zdobywał latami m.in. podczas międzynarodowych konwencji poświęconych modyfikacjom ciała

Prawie dwie dekady praktyki i nieustannie rozwijane przez niego umiejętności pozwalają nam z całą satysfakcją zaprosić was na zabiegi zarówno piercingu podstawowego, piercingu intymnego, kolczyków powierzchniowych jak i innych modyfikacji ciała, chociażby takich jak lobe reconstruction – rekonstrukcja płatka ucha, czy tongue splitting – rozszczepienie języka.  

Czym jest Body Piercing ?

Piercing  kolczykowanie, przekłuwanie – forma ozdabiania ciała.

Polega na wykonywaniu przekłuć w specyficznych miejscach ciała i wprowadzaniu w takie miejsca kolczyków wykonanych z tytanu, bioplastu, teflonu (PTFE) ewentualnie, po wygojeniu, stali chirurgicznej.

Po zagojeniu kanału przekłucia, kolczyk można zamienić na jakikolwiek inny, bardziej pasujący. Ze względu na radykalny charakter takiego ozdabiania ciała, piercing jest zaliczany do jednej z praktyk tzw. modyfikacji ciała.

Przekłuwanie ciała trwa z reguły około kilku minut (przy czym samo przekłucie skóry – kilka sekund). Do wykonania zabiegu używa się specjalnych szczypiec do podtrzymywania fałd skórnych (wcześniej wysterylizowanych w autoklawie lub jednorazowych), oraz igły wenflonowej bądź specjalnej igły iniekcyjnej.

Bezpieczny Piercing

Wielu piercerów w tym nasz TeN z Broda Piercing, stosuje także technikę freehand, w której to fałdy skórny podtrzymuje się palcami.

Kiedy piercer ustali z klientem, które dokładnie miejsce ma zostać przekłute przebija je igłą nie pistoletem i bezpośrednio po przebiciu wkłada kolczyk. Czasem zamiast igły używa się specjalnego pistoletu do piercingu, jednak metoda ta nie jest polecana przez profesjonalnych piercerów, gdyż może wyrządzić poważne uszkodzenia i niesie za sobą duże ryzyko wystąpienia komplikacji. Tzw. pistolety zamiast przekłuwać tkankę tak jak robi to igła – rozszarpują ją, co utrudnia gojenie lub całkiem je wyklucza. Ponadto, metoda ta uniemożliwia zachowanie sterylności, ponieważ nie da się wysterylizować pistoletu w autoklawie. Do niektórych przebić (między innymi tzw. tuneli) używa się skalpela. PAMIĘTAJCIE! Jeśli ktoś będzie chciał wykonac Wam zabieg za pomocą pistoletu - uciekajcie. 

Historia Piercingu

Kolczykowanie ciała (body piercing) sięga czasów starożytnych (5000 r. przed naszą erą) i dzisiaj trudno jest jednoznacznie określić kiedy i przez kogo został zapoczątkowany ten sposób modyfikacji ludzkiego ciała.

Piercing w Egipcie

W Starożytnym Egipcie kolczykowanie ciała oraz noszenie kolczyków było przywilejem najwyższych sfer społeczeństwa. Przekłuty pępek mógł mieć jedynie Faraon i członkowie jego rodziny, okazując tym swoją wyższość i nadrzędny stosunek do poddanych.

Piercing w starożytnej Europie.

Piercing był też popularny w rzymskim imperium gdzie przekłute ucho było oznaką wysokiego statusu społecznego, świadczyło o wielkim bogactwie i przepychu. Starożytni wojownicy poprzez przebity sutek pokazywali męstwo, odwagę wobec wroga oraz swoją lojalność. Władze imperium rzymskiego kolczykami oznaczali przestępców oraz więźniów a starożytni Grecy  piętnowali w ten sposób pojmanych szpiegów.

Piercing wśród plemion

Piercing był częścią tradycji i obrzędów w cywilizacji Majów i Azteków. Zajmujący dominującą pozycję szamani i kapłani mieli przywilej przekłucia języka w celu umożliwienia im komunikacji z bogami. Zabieg taki był postrzegany jako konieczna ofiara aby mogła nastąpić przemiana zapewniająca osiągnięcie wyższego stopnia oświecenia i zbliżenie do bóstw. Przekłuta przegroda nosowa u wojownika sprawiała iż wydawał się on silniejszy i odważniejszy od swoich wrogów.

Niektóre rdzenne plemiona zamieszkujące Amerykę Środkową traktowały body piercing jako rytuał inicjacyjny. Wa niektórych plemionach afrykańskich z kolei czym większa była średnica otworu w uchu powstałego w wyniku rozciągania, tym wyższy był status społeczny osoby posiadającej tego rodzaju kolczyk.

Piercing w biblii

Wzmianek na temat piercingu można się doszukać również w Biblii w Starym Testamencie. Biżuteria była uważana jako przedmiot piękna i bogactwa, była także oznaką statusu i atrakcyjności w czasach biblijnych. Kolczyki do ciała dawano jako prezent ślubny lub jako część posagu. W Księdze Rodzaju Abraham rozkazał swojemu słudze poszukać żony dla syna Izaaka. Sługa znalazł Rebekę, która jako podarunek ślubny dostała kolczyk do nosa. Natomiast w Księdze Wyjścia sługom, dla podkreślenia ich podrzędnego statusu, przekłuwano uszy. Kultura chrześcijańska zanegowała wartość body piercingu, traktując go jako praktykę barbarzyńską i pogańską. Spowodowało to brak zainteresowania tym sposobem ozdabiania ciała.

Piercing a czasy nowożytne.

Dopiero w czasach elżbietańskich (1558–1603), kolczyki stały się ponownie symbolem statusu płci męskiej. Piercing propagowali głównie żeglarze, którzy uważali, że jeśli po śmierci ich ciało zostanie wyrzucone na brzeg, to kolczyk stanie się zapłatą za chrześcijański pochówek. Uważali ponadto, że przekłute ucho powoduje zwiększenie pola widzenia, co niekiedy potwierdza współczesna akupunktura.

Piercing współcześnie

Kolejna moda na kolczykowanie ciała to czasy wiktoriańskie (1837-1901), w których modnym zabiegiem był piercing sutków i genitaliów zarówno męskich jak i żeńskich. Był bardzo popularny wśród brytyjskiej rodziny królewskiej i arystokracji. Przebicie intymne „Prince Albert” stało się stosunkowo powszechną praktyką. Swoją nazwę zawdzięcza małżonkowi królowej Wiktorii, który jako pierwszy przekłuł sobie „męskość”. Celem tego kolczyka, było umocowanie penisa do nogawki spodni, tak, aby uniknąć niezręcznej sytuacji związanej z noszeniem bardzo obcisłych spodni modnych w tym okresie.

Higiena i bezpieczeństwo

 
 
         
       

KTO WYKONUJE ZABIEGI

TEN Z BRODA LOGOmale

 

 Alex, Szaman aka Ten z Broda Piercing, piercer z wieloletnim doświadczeniem

Piercing Wrocław

PIERCING - KOLCZYKOWANIE CIAŁA

 

RODZAJE PRZEKŁUĆ I CENY

Jeśli interesującego cię przekłucia nie znajdziesz w naszym cenniku piercingu to zapytaj, być może  interesujące cię przekłucie również wykonaym :)

Wykonujemy praktycznie każdy rodzaj piercingu z wyjątkiem głupich przekłóć które nie będą miały racji bytu (np. microdermali na palcach)

Piercing pępka

 

STANDARD NAVEL

navel piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Jest to pionowe przekłucie w górnej części pępka – nawisu pępka.

Piercing pępka jest jednym z najpopularniejszych typów piercingu.

Do piercingu pępka stosujemy odpowiednio dobraną biżuterię z tytanu chirurgicznego , potocznie nazywanego bananem.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 6-8 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 6 miesięcy.

Kolczyk w pępku nie lubi być podrażniany, rozmaczany i nadszarpywany odzieżą, w niektórych wypadkach może dojść do odrzucenia kolczyka przez ciało , tak zwanej– Migracji.

Ze względów anatomicznych kolczyk w pępku może być odradzany niektórym klientom.

Minimum 14 lat, za zgodą rodzica.

 

REVERSE NAVEL

rewerse navel piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO 

Odwrócony piercing pępka, jest to pionowe przekłucie pępka w jego dolnej części.

Do piercingu pępka stosujemy odpowiednio dobraną biżuterię z tytanu chirurgicznego , potocznie nazywanego bananem.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 6-8 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 6 miesięcy.

Kolczyk w pępku nie lubi być podrażniany, rozmaczany i nadszarpywany odzieżą, w niektórych wypadkach może dojść do odrzucenia kolczyka przez ciało , tak zwanej– Migracji.

Ze względów anatomicznych kolczyk w pępku może być odradzany niektórym klientom.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

PIERCING BRWI

 

STANDARD EYEBROW

eyebrow piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing brwi jest jednym z popularnych przekłuć.

Piercing brwi, jest to prostopadłe przekłucie względem łuku brwiowego na wysokości kącika oka. Rzadziej umieszcza się kolczyk u nasady nosa.

Do piercingu brwi stosujemy odpowiednio dobraną biżuterię z tytanu chirurgicznego , potocznie nazywanego bananem.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4-6 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesiące.

Piercing brwi, wiąże się z ryzykiem migracji - odrzucenia kolczyka przez ciało.

Nieumiejętnie wykonany kolczyk wiązać się może z uszkodzeniem umieszczonych w obrębie łuku brwiowego nerwów.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

 

HORIZONTAL EYEBROW

horizontal eyebrow piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Poziomy kolczyk w brwi, umieszczony wzdłuż linii brwi, od kącika oka ku nasadzie nosa.

Do poziomego piercingu brwi stosujemy specjalnie zaprojektowaną biżuterię typu Surface bar, która służy do przekłuć powierzchniowych i wykonana jest z tytanu chirurgicznego.

Obecnie stosowanymi kolczykami typu Surface bar są tak zwane „płaskie Surface” obniżające ryzyko migracji – czyli odrzucenia z ciała, o ponad 20 do 30 %, względem ich pierwowzorów.

Możliwe jest zastosowanie biżuterii typu microdermal – mikro implant powierzchniowy, która posiada mniejsze ryzyko migracji.

Wielkość, a raczej długość kolczyka dobierana jest względem indywidualnej anatomii.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 3 miesięcy.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na 12 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

ANTI EYEBROW

ani eyebrow piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing twarzy.

Poziomy kolczyk poniżej oka, umieszczony w warstwie skóry na linii mięśnia okrężnego oka, idąc od krawędzi kości policzkowej.

Do tego typu piercingu stosujemy specjalnie zaprojektowaną biżuterię typu Surface bar, która służy do przekłuć powierzchniowych i wykonana jest z tytany chirurgicznego.

Obecnie stosowanymi kolczykami typu Surface bar są tak zwane „płaskie Surface” obniżające ryzyko migracji – czyli odrzucenia z ciała, o ponad 20 do 30 %, względem ich pierwowzorów.

Możliwe jest zastosowanie biżuterii typu microdermal – mikro implant powierzchniowy, która posiada mniejsze ryzyko migracji.

Wielkość, a raczej długość kolczyka dobierana jest względem indywidualnej anatomii.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 3 miesięcy.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na 12 miesięcy.

Minimum 18 lat.

PIERCING NOSA

BRIDGE PIERCING

bridge piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Horyzontalny piercing nosa.

Bridge piercing, jest to horyzontalne przekłucie nasady nosa, poniżej linii brwi.

Do piercingu stosujemy odpowiednio dobraną biżuterię z tytanu chirurgicznego , potocznie nazywaną bananem.

Czas gojenia waha się w okolicach 3 miesięcy.

Piercing, wiąże się z ryzykiem migracji - odrzucenia kolczyka przez ciało.

Minimum 18 lat.

 

VERTICAL BRIDGE PIERCING

vertical bridge piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Wertykalny piercing nosa.

Vertical bridge piercing, jest to mało spotykane a efektowne przekłucie, do jego wykonania stosujemy tytanową biżuterię, zaprojektowaną do kolczyków powierzchniowych – microdermal piercing i są to specjalne mikro implanty powierzchniowe. Rzadziej spotykaną formą już są Surface bary tak zwane „płaskie Surface” ze względu na zbyt częste odrzucenia.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 3 miesięcy.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na 12 miesięcy.

Ze względów anatomicznych kolczyk może być odradzany niektórym klientom.

Minimum 18 lat.

 

NOSTRIL PIERCING – PIERCING NOSA – PŁATEK

nostril piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing płatka nosa, jeden z najpopularniejszych kolczyków zaraz po piercingu płatka ucha.

Piercing nosa wykonuje się na skrzydełku nosa i obrębie chrząstki skrzydłowej nosa, co zależy od indywidualnych uwarunkowań anatomicznych.

Do piercingu płatka nosa stosujemy kolczyki typu nostril, d – ring, lub mini labret, a po inicjacyjnym okresie gojenia możemy zmienić na kółeczko. Stosowane kolczyki wykonane są z tytanu chirurgicznego.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 3 miesięcy.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 9 miesięcy.

Minimum 14 lat, za zgodą rodzica.

 

SEPTUM PIERCING

septum piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Kolczyk w przegrodzie nosa, obecnie zyskuje bardzo dużą popularność, szczególnie wśród pań.

Bogaty dobór biżuterii tylko podsyca ten trend, gdzie po inicjacyjnym okresie gojenia mamy szeroką gamę kształtów i kolorów, począwszy od prostych bananów, przez podkówki, kółeczka, po wymyślne septum clikery wykonane ze złota z osadzonymi kryształami.

Septum piercing, wykonuje się w przegrodzie nosa na wysokości odnogi przyśrodkowej.

Do piercingu przegrody nosa stosujemy bananki, lub septum retainery, wykonane z tytanu chirurgicznego.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 3 miesięcy.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 9 miesięcy.

Septum ze względów anatomicznych nie jest polecane wszystkim osobom.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

PIERCING USZU

PIERCING PŁATKA UCHA – LOBE PIERCING

lobe piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Najbardziej znany i zarazem najpopularniejszy piercing na świecie.

Piercing płatka ucha jest najpopularniejszym typem body piercingu, wykonuje się go na środku lobulusa.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu labret, dobraną do indywidualnych warunków anatomicznych i wykonaną z tytanu chirurgicznego.

Po inicjacyjnym okresie gojenia można stosować dowolny typ i kształt kolczyków.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4-6 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesięcy.

Minimum 8 lat, za zgodą rodzica.

 

UPPER LOBE PIERCING

upper lobe piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Kolczyk w płatku ucha, tylko tak wyżej 😊

Kolejny kolczyk w uchu, tak odrobinę wyżej względem lobe piercing.

Upper lobe piercing umiejscawia się w obrębie lobulusa, anatomicznie idąc w górę ucha, przed przeciwskrawkiem.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu labret, dobraną do indywidualnych warunków anatomicznych i wykonaną z tytanu chirurgicznego.

Po inicjacyjnym okresie gojenia można stosować dowolny typ i kształt kolczyków.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4-6 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesięcy.

Minimum 10 lat, za zgodą rodzica.

 

TRANSVERSE LOBE PIERCING, HORIZONTAL LOBE PIERCING

horizontal lobe piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Horyzontalne przekłucie płatka ucha.

Transverse lobe, to efektowne i bardzo rzadko spotykane przekłucie, wykonuje się je w poprzek płatka ucha od jednego jego krańca do drugiego.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu banan, dobraną do indywidualnych warunków anatomicznych i wykonaną z tytanu chirurgicznego.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 6–9 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 – 6 miesięcy.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

 

VERTICAL LOBE PIERCING

vertical lobe piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Wertykalny piercing płatka ucha.

Verical lobe piercing jest to pionowe przekłucie płatka ucha, idące przez środek płatka, od przeciwskrawka po koniuszek lobulusa.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu sztanga, dobraną do indywidualnych warunków anatomicznych i wykonaną z tytanu chirurgicznego.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 9-12 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 6 - 9 miesięcy.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

 

HELIX PIERCING

helix piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing chrząstki ucha.

Helix piercing jest bardzo popularnym przekłuciem.

Piercing muszelki ucha, wykonuje się wzdłuż naturalnego zagięcia chrząstki ucha, dobierając umiejscowienie względem anatomii oraz estetyki.

Do piercingu chrząstki stosujemy biżuterię typu labret, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Po inicjacyjnym okresie gojenia można stosować dowolny typ i kształt kolczyków.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 8-12 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 9 miesięcy.

Piercing narażany na powstawanie przerostu tkanki – ziarniny, która objawia się specyficznymi „gulkami” w obrębie kanału przekłucia.

Zmiana kształtu biżuterii może wywołać ziarninę.

Minimum 12 lat, za zgodą rodzica.

 

FORWARD HELIX PIERCING

forward helix piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing obrąbka ucha.

Forward helix piercing, wykonuje się wzdłuż naturalnego zagięcia obrąbka ucha, dobierając umiejscowienie względem anatomii oraz estetyki.

Do piercingu chrząstki stosujemy biżuterię typu labret, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Po inicjacyjnym okresie gojenia można stosować dowolny typ i kształt kolczyków.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 8-12 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 9 miesięcy.

Piercing narażany na powstawanie przerostu tkanki – ziarniny, która objawia się specyficznymi „gulkami” w obrębie przekłucia.

Zmiana kształtu biżuterii może wywołać ziarninę.

Ze względów anatomicznych nie każdy może posiadać ten typ kolczyków.

Minimum 14 lat, za zgodą rodzica.

 

CONCH PIERCING

conch piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing muszli ucha.

Conch piercing umiejscawia się pośrodku muszli ucha.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu labret, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Po inicjacyjnym okresie gojenia można stosować dowolny typ i kształt kolczyków.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 8-12 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 9 miesięcy.

Piercing narażany na powstawanie przerostu tkanki – ziarniny, która objawia się specyficznymi „gulkami” w obrębie przekłucia.

Ze względu na miejsce, pojawić się może krwawienie do około 3 dni od przekłucia.

Zmiana kształtu biżuterii może wywołać ziarninę.

Minimum 14 lat, za zgodą rodzica.

 

DAITH PIERCING

daith piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing odnogi obrąbka.

Daith piercing, estetyczny jak i praktyczny kolczyk, bowiem bardzo wielu klientów stosuje go na migreny.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu banan, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość względem anatomii.

Po inicjacyjnym okresie gojenia można stosować dowolny typ i kształt kolczyków.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 8-12 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 9 miesięcy.

Piercing narażany na powstawanie przerostu tkanki – ziarniny, która objawia się specyficznymi „gulkami” w obrębie przekłucia.

Zmiana kształtu biżuterii może wywołać ziarninę.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

 

ROOK PIERCING

rook piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing dolnej odnogi grobelki ucha.

Rook piercing jest bardzo ciekawym i estetycznym kolczykiem.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu banan, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Po inicjacyjnym okresie gojenia można stosować dowolny typ i kształt kolczyków.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 8-12 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 9 miesięcy.

Piercing narażany na powstawanie przerostu tkanki – ziarniny, która objawia się specyficznymi „gulkami” w obrębie przekłucia.

Zmiana kształtu biżuterii może wywołać ziarninę.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

 

INDUSTRIAL PIERCING

indiustial piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Horyzontalny piercing chrząstki ucha.

Industrial piercing to poziome przekłucie chrząstki ucha, idące od guzka Darwina w stronę obrębka.

Kolczyk ten pomimo dwóch dziurek wykonuje się je w tym samym czasie i łączy ze sobą jednym kolczykiem.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu sztanga, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 12 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 9 miesięcy.

Piercing narażany na powstawanie przerostu tkanki – ziarniny, która objawia się specyficznymi „gulkami” w obrębie przekłucia.

Ze względów anatomicznych nie każdy może posiadać ten kolczyk.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

 

TRAGUS PIERCING

tragus piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing skrawka ucha.

Tragus Piercing to przekłucie skrawka ucha – tej małej odstającej chrząstki od strony twarzy.

Tragus piercing wykonuje się w połowie długości, na środku skrawka, lecz ze względów anatomicznych czy estetycznych możliwe jest jego inne umiejscowienie.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu labret, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Po inicjacyjnym okresie gojenia można stosować dowolny typ i kształt kolczyków.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 8-12 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 9 miesięcy.

Piercing narażany na powstawanie przerostu tkanki – ziarniny, która objawia się specyficznymi „gulkami” w obrębie przekłucia.

Zmiana kształtu biżuterii może wywołać ziarninę.

Ze względów anatomicznych nie każdy może posiadać ten kolczyk.

Minimum 14 lat, za zgodą rodzica.

 

VERTICAL TRAGUS PIERCING

vertical tragus piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Pionowe przekłucie skrawka ucha.

Vertical tragus piercing przechodzi pionowo prze skrawek ucha.

Piercing ten wykonuje się wzdłuż skrawka z użyciem kolczyków typu Surface bar, które służą do przekłuć powierzchniowych i wykonane są z tytanu chirurgicznego.

W niektórych przypadkach możliwe jest użycie tytanowej biżuterii w kształcie „banana”.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 12 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 12 miesięcy.

Piercing narażany na powstawanie przerostu tkanki – ziarniny, która objawia się specyficznymi „gulkami” w obrębie przekłucia.

Ze względów anatomicznych nie każdy może posiadać ten kolczyk.

Minimum 16 lat.

 

ANTI TRAGUS PIERCING

anti tragus piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing przeciwskrawka ucha.

Anti tragus piercing to przekłucie przechodzące przez ta małą wystającą chrząstkę tuż ponad płatkiem ucha.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu banan, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Po inicjacyjnym okresie gojenia można stosować dowolny typ i kształt kolczyków.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 8-12 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 9 miesięcy.

Piercing narażany na powstawanie przerostu tkanki – ziarniny, która objawia się specyficznymi „gulkami” w obrębie przekłucia.

Zmiana kształtu biżuterii może wywołać ziarninę.

Ze względów anatomicznych nie każdy może posiadać ten kolczyk.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

 

SNUG PIERCING

snug piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing Grobelki ucha.

Snug piercing to poziome przekłucie chrząstki ucha w połowie jej wysokości, kolczyk zaczyna się przy muszelce ucha a kończy wewnątrz muszli ucha.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu banan, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 8-12 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 9 miesięcy.

Piercing narażany na powstawanie przerostu tkanki – ziarniny, która objawia się specyficznymi „gulkami” w obrębie przekłucia.

Kolczyk narażony na ryzyko puchnięcia oraz powstawania „Ucha zapaśnika”

Ze względów anatomicznych nie każdy może posiadać ten kolczyk.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

 

SIDE BURN PIERCING

sideburn piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing powierzchniowy ucha.

Side burn piercing to kolczyk idący wertykalnie od wcięcia nadskrawkowego do wcięcia międzyskrawkowego.

Piercing ten wykonuje się wzdłuż skrawka od strony twarzy, nie przez skrwel z użyciem kolczyków typu Surface bar, lub microdermal, które służą do przekłuć powierzchniowych i wykonane są z tytanu chirurgicznego.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 12 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 12 miesięcy.

Piercing narażony na możliwość wypchnięcia z ciała – migracji.

Minimum 18 lat.

 

TUNELE W USZACH - LOBE STRETCHING

tunelCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Rozciąganie uszu

Tunele są to rozszerzone lub rozciągnięte otwory powstałe w wyniku piercingu.

Najczęściej rozciąganymi miejscami są p[łatki uszu.

Wielkość tuneli waha się od od 2 do nawet kilkudziesięciu milimetrów.

Uszy rozciąga się powoli stopniowo zwiększając rozmiary.

Rozciągnąć uszy na strat, możemy również u piercera otrzymując startowa wielkość na 5 mm.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4-6 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesięcy.

Zbyt szybkie rozciąganie może powodować pękanie uszu, lub powstawanie zbliznowaceń tkanki.

Zbyt szybkie rozciąganie uszu może powodować przepuklinę nazywaną Blow Out.

 

REKONSTRUKCJA PO TUNELACH – LOBE RECONSTRUCTION

rekonstrukcja uchaCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Rekonstrukcja płatka ucha to procedura przeznaczona dla osób, których uszy zostały rozciągnięte lub naderwane w rezultacie noszenia kolczyków czy wcześniej wykonanych tuneli oraz dla tych, których płatek ucha został przecięty lub naderwany w wyniku wypadku.

Naderwane płatki uszu prezentują się nieestetycznie i są ciężkie do ukrycia pod fryzurą, szczególnie w przypadku bardzo krótkich włosów.

Podczas zabiegu nadmiernie rozciągnięta lub zniszczona tkanka ucha jest usuwana, a pozostałości zostają zszyte przy użyciu wewnętrznych i zewnętrznych szwów.

Przed zabiegiem uszy musza być wolne od tuneli minimum 6 miesięcy.

Po zabiegu prowadzona jest kontrola oraz wymagane przestrzeganie zasad dbania.

PIERCING JĘZYKA

STANDARD TONGUE – PIERCING JĘZYKA

tongue piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Kolczyk w języku to od lat standard sam w sobie, niesłabnące zainteresowanie tym piercingiem stawia go w czołówce najpopularniejszych kolczyków.

Piercing języka to pionowe przekłucie przechodzące przez bruzdę pośrodkową, w odległości kilku milimetrów przed wędzidełkiem.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu sztanga, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 1 -2 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy na około miesiąc.

Piercing narażony na ryzyko puchnięcia po zabiegu.

Przed kolczykiem dobrze jest poddać się zabiegowi skalingu i piaskowania zębów.

Po zabiegu zalecane są regularne wizyty u dentysty celem usuwania kamienia.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

 

DOUBLE TONGUE PIERCING

double tongue piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Podwójne przekłucie języka.

Double tongue to pionowe podwójne przekłucie przechodzące przez bruzdę pośrodkową, w odległości kilku milimetrów przed wędzidełkiem.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu sztanga, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 1 -2 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy na około miesiąc.

Piercing narażony na ryzyko puchnięcia po zabiegu.

Przed kolczykiem dobrze jest poddać się zabiegowi skalingu i piaskowania zębów.

Po zabiegu zalecane są regularne wizyty u dentysty celem usuwania kamienia.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

 

VENOM PIERCING

venoms piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Podwójny piercing języka.

Venom piercing, to podwójny piercing języka umiejscowiony równolegle na obu jego częściach, na wysokości fał strzępiastych.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu sztanga, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 1 -2 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy na około miesiąc.

Piercing narażony na ryzyko puchnięcia po zabiegu.

Ze względów anatomicznych nie każdy może posiadać ten piercing.

Przed kolczykiem dobrze jest poddać się zabiegowi skalingu i piaskowania zębów.

Po zabiegu zalecane są regularne wizyty u dentysty celem usuwania kamienia.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

 

TONGUE WEB PIERCING

tongue web piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing wędzidełka języka.

Tongue web piercing to horyzontalne przekłucie wędzidełka języka.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu banan, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość względem anatomii.

Po inicjacyjnym okresie gojenia można stosować dowolny typ i kształt kolczyków.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 1-2 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy około 1 miesiąca.

Piercing narażany na powstawanie przerostu nabłonka.

Przed kolczykiem dobrze jest poddać się zabiegowi skalingu i piaskowania zębów.

Po zabiegu zalecane są regularne wizyty u dentysty celem usuwania kamienia.

Minimum 14 lat, za zgodą rodzica.

 

ROZCIĘCIE JĘZYKA – TONGUE SPLIT

tongue splitCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Rozdwojenie języka.

Czas człowieka jaszczura nastał, modyfikacje ciała są rzeczywiste a ludzki język można zamienić na jaszczurzy.

Tongue Split – Rozcięcie języka, to modyfikacja ciała po której nasz język funkcjonuje w dwóch połówkach niezależnych od siebie.

Przed kolczykiem dobrze jest poddać się zabiegowi skalingu i piaskowania zębów.

Po zabiegu wymagana jest kontrola i przestrzeganie zaleceń po zabiegu.

Wszystkie kwestie związane z rozdwojeniem języka są omawiane indywidualnie

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 5–7 dni.

Pełne wygojenie szacujemy około 1 miesiąca.

CENTRAL LABRET PIERCING

labret piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Kolczyk w wardze

Labret piercing to przekłucie przechodzące przez dolną wargę, w poprzek skóry od naskórka do nabłonka wewnątrz ust.

Kolczyk w wardze można wykonywać na całej długości wargi ( centralnie – central labret ) , po bokach czy w kącikach ust.

Kilka labretów może tworzyć różne kombinacje – w śród fanów piercingu nazywanych np. snake bites, dolphin bites, vampire bites, ect.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu labret, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Po inicjacyjnym okresie gojenia można stosować dowolny typ i kształt kolczyków.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesiące.

Piercing narażany na powstawanie przerostu nabłonka.

Ze względu na miejsce, pojawić się może krwawienie do około 3 dni od przekłucia.

Zmiana kształtu biżuterii może wywołać odciskanie nabłonka.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

 

MADONNA PIERCING / MONROE PIERCING

madonna piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing górnej wargi.

Niezwykle ciekawy i gustowny piercing dla pań.

Madonna piercing lub Monroe piercing, to piercing górnej wargi, nad kącikami ust.

Nazwa pochodzi jakoby od faktu, iż swoim położeniem nawiązuje do sławnych pieprzyków ów Pań.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu labret, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesiące.

Piercing narażany na powstawanie przerostu nabłonka.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

 

MEDUSA PIERCING

medusa piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing górnej wargi.

Medusa piercing to piercing górnej wargi umiejscowiony w tzw. Łuku kupidyna, to znaczy rynience podnosowej tworzącej się naturalnie u zbiegu warg, po środku idąc od podstawy septum.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu labret, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesięce.

Piercing narażany na powstawanie przerostu nabłonka.

Ze względu na miejsce, pojawić się może krwawienie do około 3 dni od przekłucia.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

 

VERTICAL LABRET PIERCING

vertical labret piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Pionowy piercing wargi.

Vertical labret piercing, to bardzo ciekawy piercing wargi, gdzie kolczyk umieszczony jest wertykalnie w zadłuż naturalnej linii ust, od styku czerwieni wargowej i nabłonka w dół do skóry.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu banan, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesiące.

Piercing narażany na powstawanie przerostu nabłonka.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

 

JESTRUM PIERCING

jestrum piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Pionowy piercing górnej wargi.

Jestrum piercing, to wertykalny piercing górnej wargi, umieszczony po środku, zaczynając się na czerwieni wargowej a wychodzący pośrodku rynienki podnosowej.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu banan, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesiące.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

SMILEY PIERCING

smiley piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing wędzidełka.

Smiley piercing to kolczyk w wędzidełku zaraz za wargą.

Smiley piercing zawdzięcza swoją nazwę od faktu, iż najczęściej go widać w momencie w którym osoba go posiadająca się uśmiecha.

Wykonuje się go w wędzidełku wargi umieszczając kolczyk horyzontalnie.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu banan, lub podkowę, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesiące.

Minimum 14 lat, za zgodą rodzica.

 

FROWNY PIERCING / FROWNEY PIERCING

frowny piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Przekłucie wędzidełka dolnej wargi.

Frowny piercing to kolczyk w wędzidełku zaraz za dolną wargą.

Wykonuje się go w wędzidełku wargi umieszczając kolczyk horyzontalnie.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu banan, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesiące.

Minimum 14 lat, za zgodą rodzica.

CHEEK PIERCING

cheek piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing policzków.

Cheek piercing, to inaczej kolczyki w policzkach, wykonuje się je w naturalnych zagłębieniach nazywanych potocznie dołeczkami.

Same kolczyki odpowiednio umiejscowione również pod wpływem noszenia powodują wytwarzanie się dołeczków policzkowych.

Cheek piercing wykonuje się na biżuterii typu Szanga, Labret lub microdermal, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4 – 6 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesiące.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

Microdermal – 18 lat.

 

LIP RING PIERCING

lip ring piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing wargi.

Lip ring piercing to przekłucie tożsame z Central labret, umieszczone centralnie, lub po bokach wargi.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu kółko lub podkowa, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4 – 6 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesiące.

Ze względu na ryzyko podrażniania kanału przekłucia, oraz wzmożoną pracę kolczyka w fazie inicjacyjnego gojenia, tego typu biżuterii nie stosujemy jako inicjacyjnej.

PIERCING SUTKA

STANDARD NIPPLE

nipple piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Kolczyk w sutku.

Piercing sutków to najczęściej horyzontalne przekłucie przechodzące przez całą długość sutka, może odbywać się zarówno u mężczyzn jak i kobiet.

Przebicie jest zwykle wykonywane poziomo, nie mniej wykonać je możemy pionowo. Można również przekłuć sutki na ukos. Przekłucie takie jest wykonywane zarówno ze względów estetycznych jak i erotycznych.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu sztanga, banan a po inicjacyjnym okresie gojenia kółko lub podkowa, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 8 -12 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 6 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

DOUBLE NIPPLE PIERCING

double nipple piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Podwójny kolczyk w sutku.

Double nipple piercing, to podwójny piercing jednego sutka wykonany w tym samym czasie, lub odstępach czasu.

Przebicie jest zwykle wykonywane poziomo, nie mniej wykonać je możemy pionowo. Można również przekłuć sutki na ukos. Przekłucie takie jest wykonywane zarówno ze względów estetycznych jak i erotycznych.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu sztanga, banan a po inicjacyjnym okresie gojenia kółko lub podkowa, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 8 -12 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 6 miesięcy.

Minimum 18 lat.

PIERCING INTYMNY

PIERCING INTYMNY ŻEŃSKI

Piercing intymny dla kobiet.

CHRISTINA PIERCING

christina piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Christina piercing, jest bardzo efektownym i ozdobnym kolczykiem.

Christina piercing poza efektem typowo ozdobnym, nie dostarcza żadnych dodatkowych wrażeń zmysłowych.

Christina piercing to przekłucie idące pionowo od kapturka łechtaczki po wzgórek łonowy.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu J- Bar, lub banan, wykonany z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 8 -12 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 6 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

INNER LABIA PIERCING

inner labia piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing warg sromowych mniejszych.

Inner labia piercing, to lubiany przez kobiety piercing ze względów estetycznych, nie przynosi dodatkowej stymulacji seksualnej. Wargi sromowe często są przebijane jednym lub wieloma kolczykami w parach lub kompletach.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu kółko, wykonanych z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

OUTCHER LABIA PIERCING

outcher labia piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing warg sromowych większych

Outcher labia piercing, to lubiany przez kobiety piercing ze względów estetycznych, nie przynosi dodatkowej stymulacji seksualnej. Wargi sromowe często są przebijane jednym lub wieloma kolczykami w parach lub kompletach.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu kółko, wykonanych z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

VERTICAL HOOD PIERCING

vertical hood piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Pionowe przekłucie łechtaczki

Vertical good piercing, to pionowe przekłucie kapturka łechtaczki.

Jeżeli możesz sobie zrobić dobrze, nie robią sobie dobrze, to jest to właśnie ten piercing dla ciebie, najbardziej efektywny i gustowny piercing intymny jaki jest. Satysfakcja gwarantowana w 100 %. Spełnia swoje najważniejsze funkcje :

Jest dużo przyjemniejszy od christina piercing.

Goi się dużo szybciej.

Spełnia funkcję erotyczną.

Jest niesamowicie atrakcyjną ozdobą.

Kolczyk można wykonać jedynie po wcześniejszej konsultacji, jego wykonanie uzależnione jest od naturalnej budowy anatomicznej.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu banan, wykonany z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4 - 6 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

TRIANGLE PIERCING

triangle piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing trójkąta.

Piercing jest tak nazwany, ponieważ w miejscu, gdzie wewnętrzne wargi sromowe i kapturek łechtaczki się spotykają, układają się w kształt trójkąta.

Należy podkreślić, że przekłuwanie faktycznie nie przechodzi przez łechtaczkę, a pod wałkiem łechtaczki, którą w trakcie stosunku dodatkowo stymuluje.

Triangle piercing polecany jest szczególnie, jako piercing intymny dla pań , które już rodziły, ze względu na anatomię.

Kolczyk można wykonać jedynie po wcześniejszej konsultacji, jego wykonanie uzależnione jest od naturalnej budowy anatomicznej.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu kółko, lub podkowa, wykonanych z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4 - 6 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

ISABELLA PIERCING

isabella piericngCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing łechtaczki.

Isabella piercing, to niezwykle wymagające przekłucie idące głęboko pod kapturkiem łechtaczki i wychodzące poniżej jej, a powyżej ujścia cewki moczowej.

Ze względu na charakter tego piercingu dla kobiet, przekłucie to wykonuje się bardzo rzadko, ze względu na możliwość uszkodzenia nerwu biegnącego w obrębie przekłucia.

Kolczyk można wykonać jedynie po wcześniejszej konsultacji, jego wykonanie uzależnione jest od naturalnej budowy anatomicznej.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu banan, rzadziej już banan czy podkowa, wykonanych z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Jest bardzo mało piercerów którzy posiadają odpowiednią ilość wiedzy aby wykonać ten piercing intymny. Jednym z nich jest nasz TeN z Broda Piercing pracujący w naszym salonie, acz musicie liczyć się z tym, iż może on odmówić jego wykonania.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 6 - 8 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy do 3 – 4 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

FRUCHETTE PIERCING

fourchette piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing intymny żeński.

Fuchette piercing, to intymny kolczyk kobiecy znajdujący się u dołu waginy.

Fruchette piercing, umiejscawia się w okolicach frenulum labiorum pudendi, wertykalnie, tak aby kolczyk przechodził prze nawis skóry nie dochodząc do tkanki nabłonkowej.

Piercing ten porównać możemy do męskiego piercingu intymnego guiche piercing.

Kolczyk można wykonać jedynie po wcześniejszej konsultacji, jego wykonanie uzależnione jest od naturalnej budowy anatomicznej.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu banan, rzadziej już banan czy podkowa, wykonanych z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Jest bardzo mało piercerów którzy posiadają odpowiednią ilość wiedzy aby wykonać ten piercing intymny. Jednym z nich jest nasz TeN z Broda Piercing pracujący w naszym salonie, acz musicie liczyć się z tym, iż może on odmówić jego wykonania.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 6 - 8 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy do 3 – 4 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

PRINCESS DIANA PIERCING

Kolczyki intymne dla kobiet.

princess diana piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Princess Diana piercing, to kolczyk bardzo zbliżony do Vertical hood, z tą różnicą, iż kolczyki w obrębie wzgórka łonowego, umieszczone są podwójnie i symetrycznie skierowane do zewnątrz.

Kolczyk można wykonać jedynie po wcześniejszej konsultacji, jego wykonanie uzależnione jest od naturalnej budowy anatomicznej.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu banan, wykonany z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4 - 6 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

PUBIC PIERCING

pubic piercing femaleCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing wzgórka Łonowego.

Pubic piercing, to przekłucie powierzchniowe na wzgórku łonowych, umieszczone w jego centralnej części horyzontalnie.

Do Pubic piercing stosujemy specjalnie zaprojektowaną biżuterię typu Surface bar, która służy do przekłuć powierzchniowych i wykonana jest z tytanu chirurgicznego.

Obecnie stosowanymi kolczykami typu Surface bar są tak zwane „płaskie Surface” obniżające ryzyko migracji – czyli odrzucenia z ciała, o ponad 20 do 30 %, względem ich pierwowzorów.

Możliwe jest zastosowanie biżuterii typu microdermal – mikro implant powierzchniowy, która posiada mniejsze ryzyko migracji.

Wielkość, a raczej długość kolczyka dobierana jest względem indywidualnej anatomii.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 3 miesięcy.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na 12 miesięcy.

Minimum 18 lat

 

GENITAL BEADS

genital badesCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Kulki silikonowe warg stromowych.

Genital beads, to specjalne silikonowe kulki, które nawiązują do perlingu, czyli umieszczania naturalnych pereł, wewnątrz warg sromowych.

Genital beads wykonuje się z silikonu medycznego, takiego samego jak implanty piersi.

Kulki rozmieszcza się względem indywidualnej budowy anatomicznej, ich wielkość i ilość zależą od wcześniejszej konsultacji.

Zabieg trwa krótko.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 2 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 1 miesiąca.

Minimum 18 lat.

 

CLITORIAL PIERCING

clitorial piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing łechtaczki

Piercing ten trafił do naszego atlasu body piercingu z rozmachu.

Clitorial piercing, to bardzo wymagający kolczyk, umiejscowiony bezpośrednio w łechtaczce.

Piercing wykonany być może, jedynie w przypadku odpowiednich warunków anatomicznych.

Kolczyk można wykonać jedynie po wcześniejszej konsultacji, jego wykonanie uzależnione jest od naturalnej budowy anatomicznej.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu banan, rzadziej już banan czy podkowa, wykonanych z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Jest bardzo mało piercerów którzy posiadają odpowiednią ilość wiedzy aby wykonać ten piercing intymny. Jednym z nich jest nasz TeN z Broda Piercing pracujący w naszym salonie, acz musicie liczyć się z tym, iż może on odmówić jego wykonania.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 6 - 8 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy do 3 – 4 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

PIERCING INTYMNY MĘSKI

Piercing intymny dla panów.

AMPALLANG PIERCING

ampallang piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing żołędzi prącia.

Ampalang piercing to kolczyk, gdzie żołądź przekłuwa się w poprzek.

Piercer przekłuwa jednocześnie moczowód albo wprowadza kolczyk tuż nad nim.

Ampallang piercing to chyba najbardziej znany rodzaj piercingu męskiego, wywodzący się bezpośrednio od różnych kultur na całym świecie.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu sztanga, wykonanych z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Jest bardzo mało piercerów którzy posiadają odpowiednią ilość wiedzy aby wykonać ten piercing intymny. Jednym z nich jest nasz TeN z Broda Piercing pracujący w naszym salonie, acz musicie liczyć się z tym, iż może on odmówić jego wykonania.

Kolczyk uważany jest za jeden z bardziej wymagających, przed jego wyborem prosimy o dodatkową chwilę na zastanowię się.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 6 - 8 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy około 6 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

DYDOE PIERCING

dydoe piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing intymny męski.

Dydoe piercing, to męskie przekłucie intymne, gdzie przekłuwa się brzeg żołędzi.

Ten wariant kolczykowania wybierają głównie obrzezani mężczyźni.

Poza tym Dydoe piercing zalicza się do odmian piercingu zarezerwowanych dla mężczyzn, którzy mają już doświadczenia z przekłuwaniem intymnych części ciała

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu banan, wykonanych z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Istnieje duże ryzyko odrzucenia kolczyka przez organizm, tzw. Migracji.

Kolczyk można wykonać jedynie po wcześniejszej konsultacji, jego wykonanie uzależnione jest od naturalnej budowy anatomicznej.

Jest bardzo mało piercerów którzy posiadają odpowiednią ilość wiedzy aby wykonać ten piercing intymny. Jednym z nich jest nasz TeN z Broda Piercing pracujący w naszym salonie, acz musicie liczyć się z tym, iż może on odmówić jego wykonania.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 6 - 8 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy około 6 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

GUISCHE PIERCING

guische piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing Intymny męski.

Guische piercing to przekłucie, które umieszcza się w skórze między odbytem i moszną.

Piercing jest zwykle wykonywany w poprzek szwu ( poprzecznie do penisa ), lub prostopadle.

U  niektórych piercing ten powoduje dodatkową stymulację podczas siedzenia.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu Surface bar lub banan, wykonanych z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Istnieje duże ryzyko odrzucenia kolczyka przez organizm, tzw. Migracji.

Kolczyk można wykonać jedynie po wcześniejszej konsultacji, jego wykonanie uzależnione jest od naturalnej budowy anatomicznej.

Jest bardzo mało piercerów którzy posiadają odpowiednią ilość wiedzy aby wykonać ten piercing intymny. Jednym z nich jest nasz TeN z Broda Piercing pracujący w naszym salonie, acz musicie liczyć się z tym, iż może on odmówić jego wykonania.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 8 -12 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy około 6 - 12 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

FRENUM PIERCING

frenum piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing wędzidełka prącia.

Frenum piercing, to kolczyk idący horyzontalnie przez lub poniżej wędzidełka prącia, wzdłuż naturalnego fałdu skóry, charakterystycznego „szwu” na spodzie penisa.

Jest to stosunkowo lekki piercing intymny, ze względu na fakt, iż przechodzimy tutaj tylko przez część skóry, a nie samą żołądź, jak w przypadku np. Pirince Albert piercing.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu banan, wykonanych z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Przekłucie często narażone jest na urazy.

Kolczyk ma skłonność do powiększania się, po pewnym czasie wskazana jest grubsza biżuteria.

Kolczyk można wykonać jedynie po wcześniejszej konsultacji, jego wykonanie uzależnione jest od naturalnej budowy anatomicznej.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 6 - 8 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy około 3 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

PRINCE ALBERT PIERCING

prince albert piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing intymny żołędzi członka.

Prince Albert piercing to lub w skrócie PA, to bardzo popularny piercing intymny męski, szczególnie rozpowszechniony w 19 wieku w wielkiej Brytanii.

Plotka głosi, iż swoją nazwę zawdzięcza samemu Księciu Albertowi, synowi Ernesta I z Saksonii.

Pronce Albert piercing to stosunkowo szybki i mało bolesny piercing.

Podczas jego wykonania piercer przechodzi przez żołądź prąci na wysokości wędzidełka, przekładając biżuterię przez ujście cewki.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu kółko, lub podkowa, wykonanych z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Przekłucie często narażone jest na urazy.

Kolczyk ma skłonność do powiększania się, po pewnym czasie wskazana jest grubsza biżuteria.

Zbyt gruba biżuteria może powodować trudności w oddawaniu moczu.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 6 - 8 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy około 3 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

REVERSE PRINCE ALBERT PIERCING

reverse prince alber piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing intymny żołędzi członka.

Reverse Prince Albert piercing, to przekłucie intymne, będące odwrotnością Prince Albert piercing, gdzie kolczyk poprowadzony jest w górę przez cewkę moczową i żołądź prącia.

Kolczyk ten jest wymagającym przekłuciem.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu kółko, lub podkowa, wykonanych z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Przekłucie często narażone jest na urazy.

Kolczyk ma skłonność do powiększania się, po pewnym czasie wskazana jest grubsza biżuteria.

Zbyt gruba biżuteria może powodować trudności w oddawaniu moczu.

Kolczyk można wykonać jedynie po wcześniejszej konsultacji, jego wykonanie uzależnione jest od naturalnej budowy anatomicznej.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 6 - 8 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy około 3 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

APADRAVAYA PIERCING

apadravaya piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Męski piercing intymny.

Apadravaya piercing to pionowa odmiana Ampallang piercing, a więc przekłuwanie żołędzi od góry do dołu. Przekłuciu ulega także moczowód.

Tradycja tego rodzaju kolczykowania liczy 2000 lat.

Wzmianki o nim można przykładowo znaleźć w Kamasutrze.

Kolczyk ten jest wymagającym przekłuciem.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu sztanga, wykonanych z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Przekłucie często narażone jest na urazy.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 8-12 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy około 6 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

SCROTAL PIERCING

scrotal piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing intymny moszny.

Scrotal piercing jest to po prostu przekłucie moszny. Często są one umieszczone na linii środkowej worka moszny, ale również na bokach.

Jest  to przebicie proste, nie wymagającym długiego okresu gojenia, a to ze względu na swe umiejscowienie, które nie przeszkadza we współżyciu.

Przy odpowiednich pozycjach można dzięki takiemu przekuciu dostarczać partnerce dodatkowych doznań. Ładnie wygląda i może urozmaicić grę wstępną. Elastyczna w tym miejscu skóra jest mniej wrażliwa na ból przy takich zabawach.

Podobno jak historia mówi, tak ozdabiano na Dalekim Wschodzie chłopców wkraczających w dorosłe życie.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu kółko, podkowa, czasem banan, wykonanych z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4-6 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy około 3 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

DOLPHIN PIERCING

dolphin piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing intymny wędzidełka prącia.

Dolphin piercing, to przekłucie zaczynające się na wysokości wędzidełka, i idące wzdłuż linii szwu, poprzez cewkę moczową.

Dolphin piercing to wymagający piercing intymny.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu kółko, podkowa, banan, wykonanych z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Jest bardzo mało piercerów którzy posiadają odpowiednią ilość wiedzy aby wykonać ten piercing intymny. Jednym z nich jest nasz TeN z Broda Piercing pracujący w naszym salonie, acz musicie liczyć się z tym, iż może on odmówić jego wykonania.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 8-12 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy około 6 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

FORESKIN PIERCING

foreskin piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing napletka.

Foreskin piercing, to piercing napletka przechodzący w jego połowie.

Foreskin piercing to stosunkowo lekkie przekłucie które szybko się goi.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu kółko, podkowa, wykonanych z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4-6 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy około 3 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

HAFADA PIERCING

hafada piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Piercing intymny moszny.

Hafada piercing jest to po prostu przekłucie moszny.

Często są one umieszczone na linii środkowej worka moszny, ale również na bokach.

Jest  to przebicie proste, nie wymagającym długiego okresu gojenia, a to ze względu na swe umiejscowienie, które nie przeszkadza we współżyciu.

Przy odpowiednich pozycjach można dzięki takiemu przekuciu dostarczać partnerce dodatkowych doznań.

Ładnie wygląda i może urozmaicić grę wstępną.

Elastyczna w tym miejscu skóra jest mniej wrażliwa na ból przy takich zabawach.

Podobno jak historia mówi, tak ozdabiano na Dalekim Wschodzie chłopców wkraczających w dorosłe życie.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu kółko, podkowa, czasem banan, wykonanych z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4-6 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy około 3 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

PUBIC PIERCING

pubic piercing maleCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Kolczyk na wzgórku łonowym.

Pubic piercing, to powierzchniowe przekłucie wzgórka łonowego.

Do tego typu piercingu stosujemy specjalnie zaprojektowaną biżuterię typu Surface bar, która służy do przekłuć powierzchniowych i wykonana jest z tytany chirurgicznego.

Obecnie stosowanymi kolczykami typu Surface bar są tak zwane „płaskie Surface” obniżające ryzyko migracji – czyli odrzucenia z ciała, o ponad 20 do 30 %, względem ich pierwowzorów.

Możliwe jest zastosowanie biżuterii typu microdermal – mikro implant powierzchniowy, która posiada mniejsze ryzyko migracji.

Wielkość, a raczej długość kolczyka dobierana jest względem indywidualnej anatomii.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 3 miesięcy.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na 12 miesięcy.

Minimum 18 lat.

 

GENITAL BEADS

genital beads maleCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Implanty silikonowe prącia.

Genital beads, to specjalne silikonowe kulki, które nawiązują do perlingu, czyli umieszczania naturalnych pereł, pod skórą prącia.

Genital beads wykonuje się z silikonu medycznego, takiego samego jak implanty piersi.

Kulki rozmieszcza się względem indywidualnej budowy anatomicznej, ich wielkość i ilość zależą od wcześniejszej konsultacji.

Zabieg trwa krótko.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 2 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 1 miesiąca.

Minimum 18 lat.

IMPLANTY POWIERZCHNIOWE

Surfacebar piercing

surface piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Surface piercing to inaczej kolczyk powierzchniowy, specjalnie skonstruowany kolczyk zagięty na rogach o 90 stopni.

Obecnie stosowanymi kolczykami typu Surface bar są tak zwane „płaskie Surface” obniżające ryzyko migracji – czyli odrzucenia z ciała, o ponad 20 do 30 %, względem ich pierwowzorów.

 

Microdermal piercing

microdermal piercingCOPYRIGHT TATUAŻ WROCŁAW BODY EXTREME STUDIO

Microdermal to specjalny mikro implant do przekłuć powierzchniowych. Posiada on zmniejszone względem surfacebar ryzyko odrzucenia.

 

 

STUDIO TATUAŻU WROCŁAW 2019  

 

 

gorsety

play piercing

       

 

 
         
         
         

Biżuteria na zamówienie

 1465

 

Tylko i wyłącznie dla naszych klientów, wprowadziliśmy szeroką gamę wyboru, ręcznie robionej biżuterii do ciała wykonanej z 14, 18 lub 22 karatowego złota.

 

Nie jest to już zwykła biżuteria do ciała. Staranna jubilerska robota, daje nam gwarancję najwyższej jakości robionych na zamówienie precjozów.

 

Ta starannie wytwarzana z dowolnego koloru złota wykańczana opalami, kryształami svarowskiego, jaspisami, perłami i innymi kamieniami szlachetnymi biżuteria, daje nam poczucie piękna oraz pozwala na odrobinę luksusu.

1549

Szeroka oferta biżuterii do ciała znajduje się w naszym studiu tatuażu i kolczykowania Body Extreme

1503

1

 

 

 

 

 

 
         
         
         
GWARANCJA

 

Na praktycznie każde przekłucie wykonane w naszym salonie udzielamy gwarancji o wyjątkach zawsze informujemy klienta (wyjątkami głównie są gdy klient uprze sie na inną biżuterie niż zalecamy)

W okresie gojenia unikaj:

- dotykania przekłutego miejsca, to przyczyna najczęstszych infekcji

- nakładania kremów, podkładów itp. w miejscu przekłucia

- uciskania i podrażniania mechanieczego przekłutych miejsc, np. przez odzież (to częsta przyczyna migracji kolczyka)

- spania na świeżo przekłutym miejscu

- zmiany kolczyka przed zagojeniem

- długich kąpieli

- przebywania na basenach, saunach  i solarium (przez 4-5 tygodni)

- upałów - nie sprzyjają świeżym przekłuciom

- TRIBIOTICU!

- rad koleżanek i czytania forów internetowych - Twój piercer odpowie na każde twoje pytanie w razie potrzeby możesz do nas napisać na facebooku, mailem lub zadzwonić zawsze staramy się naszym klientom w miarę sprawnie odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Zabiegi pielęgnacji świerzego kolczyka wykonuj 2-3 razy dziennie. ZAWSZE umyj ręce zanim dotkniesz  miejsce przekłucia.

 

Używamy wyłącznie:

- jednorazowych igieł

- specjalnych szczypiec ze stali chirurgicznej poddanych sterylizacji lub jednorazowych szczypiec

- wysterylizowanej biżuterii tytanowej od renomowanych producentów

PIERCING Wrocław

Jeśli interesującego cię przekłucia nie znajdziesz w naszym cenniku to zapytaj, być może  interesujące cię przekłucie również wykonam :) Wykonujemy praktycznie każdy rodzaj piercingu z wyjątkiem głupich przekłuć, które nie będą miały racji bytu (np. microdermali na palcach)

 

RODZAJE PRZEKŁUĆ I CENY

Piercing pępka

STANDARD NAVEL PIERCING- 100

REVERSE NAVEL PIERCING - 100

PIERCING BRWI

STANDARD EYEBROW PIERCING - 100 

HORIZONTAL EYEBROW PIERCING - 150

ANTI EYEBROW PIERCING - 150

PIERCING NOSA

BRIDGE PIERCING - 100

VERTICAL BRIDGE PIERCING - 150 - 300

NOSTRIL PIERCING – PIERCING NOSA - 100

SEPTUM PIERCING - 150

PIERCING USZU

PIERCING PŁATKA UCHA – LOBE PIERCING - 75

UPPER LOBE PIERCING - 75

TRANSVERSE LOBE PIERCING, HORIZONTAL LOBE PIERCING - 150

VERTICAL LOBE PIERCING - 150

HELIX PIERCING - 100

FORWARD HELIX PIERCING - 150

CONCH PIERCING - 100

DAITH PIERCING - 120

ROOK PIERCING - 120

INDUSTRIAL PIERCING - 150

TRAGUS PIERCING - 100

VERTICAL TRAGUS PIERCING - 150

ANTI TRAGUS PIERCING - 150

SNUG PIERCING - 100

SIDE BURN PIERCING - 150 - 300

TUNELE W USZACH - LOBE STRETCHING - 200

LOBE RECONSTRUCTION - 500 - 1500 

PIERCING JĘZYKA

STANDARD TONGUE PIERCING - 100

DOUBLE TONGUE PIERCING - 180

VENOM PIERCING - 300

TONGUE SPLIT - 500

LABRET PIERCING- 100

MONROE PIERCING - 100

MADONNA PIERCING - 100

MEDUSA PIERCING - 100

VERTICAL LABRET PIERCING - 100

JESTRUM PIERCING- 100

SMILEY PIERCING - 100

FROWNY PIERCING - 100

CHEEK PIERCING - 150 - 300

PIERCING SUTKA

STANDARD NIPPLE PIERCING - 100

DOUBLE NIPPLE PIERCING- 180

PIERCING INTYMNY

PIERCING INTYMNY ŻEŃSKI

CHRISTINA PIERCING- 200

INNER LABIA PIERCING- 150

OUTCHER LABIA PIERCING - 150

VERTICAL HOOD PIERCING - 150

HORIZONTAL HOOD PIERCING - 200

TRIANGLE PIERCING- 250

ISABELLA PIERCING- 500

FRUCHETTE PIERCING- 150

PRINCESS DIANA PIERCING- 350

PUBIC PIERCING- 150 - 300

GENITAL BEADS PIERCING- 250 +

CLITORIAl PIERCING- 500

PIERCING INTYMNY MĘSKI

AMPALLANG PIERCING - 250

DYDOE PIERCING- 250

GUISCHE PIERCING- 250

FRENUM PIERCING- 250

PRINCE ALBERT PIERCING- 250

REVERSE PRINCE ALBERT PIERCING- 300

APADRAVAYA PIERCING- 350

SCROTAL PIERCING- 250

DOLPHIN PIERCING- 500

FORESKIN PIERCING- 200

HAFADA PIERCING- 250

PUBIC PIERCING- 150 - 300

GENITAL BEADS - 250 +

IMPLANTY POWIERZCHNIOWE

Surfacebar piercing- 150

MICRODERMAL PIERCING - 150

 

TATUAŻ WROCŁAW 2019

tatuazpiercing studio